Wat kunnen wij bieden

In en rond het huis
De thuiszorg wordt ingezet voor de persoonlijke verzorging en verpleging maar mag van de overheid geen ondersteunende taken uitvoeren. Daardoor zijn zij vaak maar een kort moment per dag bij u aanwezig. Hart in Huis kan u meer ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld bij licht huishoudelijke taken zoals het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden, afwassen, gezelschap het verzorgen van de planten, de was verzorgen, verwerken van de post en ondersteuning bieden bij lichte persoonlijke verzorging.

Ondersteuning bij vervoer
Als u zelf steeds meer afhankelijk raakt van het openbaar vervoer, dan ontdekt u ook de vervoersproblemen die daarmee gepaard gaan. Hart in Huis kan het vervoer voor u overnemen en met u meegaan naar bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis, u begeleiden bij een bezoek of naar een andere favoriete plek van uw wensen.

Gezelschap
Als het u door beperkingen niet lukt om deel te nemen aan het sociale leven dan kunt u zich eenzaam voelen. Misschien heeft u wel behoefte aan gezelschap maar lukt het u niet dit goed te organiseren. Hart in Huis kan invulling geven aan uw wensen en behoeften door bijvoorbeeld gezelschap aan te bieden: samen koffie te drinken, samen een spelletje te spelen, samen buiten te wandelen, samen de markt te bezoeken en vult u zelf maar in waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Zijn er andere wensen of behoeften dan kunt u altijd uw persoonlijke wensen met ons bespreken.