Missie

Mijn naam is Kim van Gestel en ik ben de oprichter van “Hart in huis”. Ik heb een warm hart voor de zorg en ben zelf 18 jaar voornamelijk in de formele ouderenzorg werkzaam geweest. Ik voel het als een voorrecht dat ik een ander mag helpen en ondersteunen.

Met mijn kennis en ervaring wil ik het verschil voor de ander maken in de informeel aanvullende zorg. Het maakt mij blij als ik wensen en behoeften van anderen die ongewenst afhankelijk zijn, kan vervullen.

De zorg is volop in beweging en door de kanteling in 2015 heeft de overheid ingestoken op de eigen kracht van mensen. In grote lijnen staat de kanteling in het teken van zelfredzaamheid en de inzet van het eigen netwerk. De overheid vraagt kwetsbare mensen en burgers hun eigen krachten en talenten in te zetten in plaats van dat de zorg- en welzijnsprofessional alles van u overnemen.

In Nederland worden mensen steeds ouder en de zorg wordt daarmee complexer van aard. Door de vergrijzing groeit het aantal ouderen in hoog tempo maar de financieringsstromen en beschikbare plekken binnen instellingen blijven in aanbod achter op de vraag. Daarnaast kampt de zorg met een groot tekort aan professionals en zijn ze daardoor beperkt in hun inzet.

Het gevolg is dat veel mensen aangewezen zijn op hun eigen netwerk. Uit ervaring weet ik dat niet iedereen een eigen netwerk heeft. Wanneer u wel een eigen netwerk heeft met mantelzorgers, dan verrichten zij deze extra taken vaak naast een gezin of betaalde baan.  Veel mantelzorgers zijn of raken overbelast door de hoeveelheid taken en activiteiten die zij doen naast hun dagelijkse bezigheden. Wat gebeurt er als ze dreigen, of zijn, uitgevallen?  U kunt ze niet missen omdat ze van onschatbare waarde zijn binnen uw leven.

Ik begrijp dat u het liefst bekende vertrouwde mensen om u heen heeft. Met Hart in Huis verbind ik kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen aan dienstverleners die vanuit hun hart het verschil voor anderen maken. Mensen die in de gelegenheid zijn uw vertrouwde mantelzorger voor een korte of langere tijd te vervangen. In mijn zorgcarrière heb ik veel mooie mensen ontmoet. Het is mijn missie om mensen zo lang als mogelijk met passende hulp en ondersteuning in een omgeving te laten wonen die het meest waardevol is en die aansluit op hun persoonlijke situatie. Aandacht maakt immers alles mooier. Er is heel veel mogelijk als je elkaar vertrouwt, naar elkaar kunt luisteren en krachten kunt bundelen. Je kunt heel veel alleen maar samen kom je verder.

Oprichter Kim van Gestel

Onze kernwaarden

Respect, betrouwbaarheid, eigenheid en samenwerking!

Hart in Huis vindt het belangrijk dat er oprechte aandacht is voor iedereen. In een passende ondersteuning aan kwetsbare mensen is het belangrijk dat je kunt samenwerken met formele professionals en mantelzorgnetwerken. In de samenwerking is het belangrijk dat je respect toont voor elkaar en dat je blijft onderzoeken hoe je het onmogelijke toch mogelijk kan maken. “Hart in Huis” sluit graag aan bij bestaande netwerken om mee te kijken wat er buiten het speelveld allemaal mogelijk is voor kwetsbare burgers. Wij zijn een klein initiatief welke participeert vanuit mogelijkheden en gemaakte afspraken nakomt. En wij streven ernaar dat ieder de eigenheid en regie mag behouden.